Наукова діяльність кафедри фундаментальних економічних дисциплін

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над науковою темою:

«Національна соціально орієнтована, державно регульована економіка в Україні»

  • номер державної реєстрації – 0113U005978.

Теоретичні та методологічні положення наукової роботи кафедри фундаментальних економічних дисциплін запроваджено у навчальний процес Національної академії статистики, обліку та аудиту при викладанні дисциплін:

  • Основи економічної науки,
  • Історія економіки та економічної думки,
  • Макроекономіка,
  • Національна економіка,
  • Міжнародна економіка,
  • Глобальна економіка,
  • Регіональна економіка.