Наукова діяльність кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін

Фото: Міжнародна наукова конференція в Словаччині (м. Кошиц) 2011 р. «Модернізація європейської вищої освіти в контексті Болонського процесу».Наукові дослідження на кафедрі філософії та соціально-гуманітарних дисциплін здійснюється за темою

«Філософія соціально-економічної сфери суспільства»

в межах якої передбачено підготовка монографій, наукових статей, написання докторських та кандидатських дисертаційних досліджень.

Щороку кафедра проводить студентські науково-практичні конференції з актуальних філософських та соціально-гуманітарних питань.

«Економіка та право в сучасній Україні: проблеми взаємозв’язку та співвідношення»

Студентська науково-практична конференція, 2011 рік.

«Суспільство та особистість: актуальні проблеми філософії, психології та педагогіки»

Студентська науково-практична конференція, 2012 рік.