Гурток «Соціальне пізнання і особистість»

ХХ – ХХІ століття увійдуть в історію людської цивілізації як період суперечливого прояву людського духу та генію, який розкрив свої здібності в широкому діапазоні діалектики добра і зла, руйнації та становлення, запитів та відповідей і породив цивілізацію якісно нового типу. Сучасний світ, який прийнято називати постмодерним, характеризується бурхливим розвитком інформаційних технологій, які не лише докорінно змінюють другу природу, долають міжцивілізаційні та міжкультурні кордони, розкривають захоплюючі перспективи пізнання навколишнього світу, але й, що найголовніше, народжують нову людину. Останнє потребує постійної філософської рефлексії в координатах «людина-світ».

Філософія активізує творчі можливості людини в її прагненні зрозуміти життя, вона завжди спрямовується проти краху, кризи, занепаду цивілізації, культури і духовності людини. Філософська рефлексія найбільшою мірою сприяє здобуттю людиною свободи мислення, а за нею і свободи духу. Завдяки їм тільки й можливо виявити, осягнути і розвинути глибинні смисли свого власного буття, які виступають у різних символічних формах – мовних, культурних, технічних, інформаційних тощо.

На формування філософської культури мислення, пізнання навколишнього світу та себе як особистості, навичок застосування філософської методології, розвитку різностороннього світобачення та світорозуміння, спрямована філософія як навчальна дисципліна. Однак питання, які хвилюють сучасну особистість, нерідко потребують відповіді за межами навчальної програми. Особливо гострими постають такі широкі теми, як «глобалізація», «цивілізація», «інформаційне суспільство», «наука», «пізнання», «паранаука» тощо. Усвідомлення економічних процесів сучасності також не можливе без сформованої філософської культури мислення, здібності самостійно ставити питання і знаходити на них відповіді.

Усе це створило передумови для створення філософського гуртка, який надає можливість поставити будь-яке питання сьогодення і в дружній філософській бесіді знайти на нього відповідь.

План роботи

План роботи студентського наукового гуртка на 2016-2017 н.р. Затверджено на засіданні кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, протокол № 2 від 28.09.2016

ВИД ЗАХОДУ ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ
1 Семінар на тему: Україна в сучасному світоглядному співтоваристві. вересень 2016
2 Семінар на тему: Формування нового типу особистості в умовах глобалізації. жовтень 2016
3 Круглий стіл «Економіка і людина: тенденції розвитку у ХХІ столітті». листопад 2016
4 Семінар на тему: Гендерні проблеми: український контекст. грудень 2016
5 Семінар на тему: Особистість в сучасному українському соціуму. січень 2017
6 Семінар на тему: Методи соціального пізнання. лютий 2017
7 Семінар на тему: Свобода совісті в умовах глобалізаційних процесів. березень 2017
8 Круглий стіл «Взаємодія індивідуального та соціального в процесах становлення особистості». квітень 2017
9 Семінар на тему: Спілкування в контексті соціального пізнання. травень 2017
10 Підсумки роботи студентського наукового товариства «Соціальне пізнання і особистість». червень 2017

Керівник гуртка

Контактна інформація

закрити

Кабінети № 96 (6 поверх), вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-73-25
e-mail: kaf_fil@nasoa.edu.ua