• Економічна культура та професійна етика
 • Історія державності та культури України
 • Педагогіка вищої школи
 • Політологія
 • Правознавство
 • Психологія та педагогіка
 • Соціальна відповідальність
 • Соціологія
 • Фізичне виховання
 • Філософія
 • Філософія освіти і науки
 • Філософія і методологія науки і освіти