Дисципліни кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

 • Адміністративне право
 • Господарське законодавство
 • Господарське право
 • Економічна культура та професійна етика
 • Історія України
 • Історія державності та культури України
 • Історія української культури
 • Логіка
 • Основи державного управління
 • Політологія
 • Правознавство
 • Психологія і педагогіка
 • Соціологія
 • Трудове право
 • Філософія
 • Фінансове право

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

 • Інтелектуальна власність
 • Міжнародне приватне право
 • Педагогіка вищої школи
 • Соціальна відповідальність
 • Соціально-економічна конфліктологія
 • Філософія освіти і науки

По вище зазначених курсам підготовлені навчально-методичні програми та методичні рекомендації до них, які схвалені кафедрою філософії та соціально-гуманітарних дисциплін і затверджені вченою радою Академії.