Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Групове фото відсутнє.Кафедра фінансів створена в 2000 році і входить до складу фінансово-економічного факультету Національної академії статистики, обліку та аудиту. З 2000 по 2014 рік кафедру очолював доктор економічних наук, професор Пилипенко Іван Ісакович. З 2014 року по теперішній час кафедру очолює доктор економічних наук, професор Бондарук Таїсія Григорівна.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів за фаховим спрямуванням «Фінанси», спеціалістів та магістрів із спеціальності «Фінанси» та «Банківська справа» за денною і заочною формами навчання.

Завідувач кафедри

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 44 / 45, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-15-02, +380 (44) 486-13-10
e-mail: kaf_fi@nasoa.edu.ua

Підґрунтям для ефективної роботи кафедри фінансів є набутий багаторічний досвід науково-практичної діяльності її викладачів у фінансово-кредитних установах та провідних закладах освіти, високий рівень професійності, широкий науковий світогляд.

Викладачі кафедри, окрім викладацької діяльності:

  • є кураторами груп студентів, організовують культурно-виховну робота зі студентами, яка є складовою і невід’ємною частиною цілісної системи підготовки спеціалістів на принципах гуманізації навчального процесу, загальнолюдських цінностях, національних традиціях, сучасних досягненнях педагогічної науки;
  • здійснюють наукове керівництво аспірантами, докторантами і здобувачами;
  • є членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій;
  • здійснюють рецензування дисертаційних робіт, підготовку відгуків на автореферати та дисертації;
  • виступають офіційними опонентами при захисті дисертацій;
  • беруть участь у роботі редакційних колегій фахових наукових журналів;
  • є рецензентами монографій, підручників, навчальних посібників, словників;
  • беруть участь у роботі Вченої ради фінансового факультету та Вченої ради НАСОА.