• Валютно-фінансовий механізм ЗЕД
 • Глобальна економіка
 • Глобальні проблеми економічного розвитку
 • Економіка праці й соціально-трудові відносини
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Інвестиційний менеджмент
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Історія економіки та економічної думки
 • Кон’юнктура світових товарних ринків
 • Логістика
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Менеджмент
 • Менеджмент ЗЕД
 • Методологія проведення наукових досліджень
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна економічна безпека
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародний інноваційний менеджмент
 • Міжнародний консалтинг
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні комерційні контракти
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції
 • Міжнародні фінанси
 • Національна та регіональна економіка
 • Операційний менеджмент
 • Організація зовнішньоторговельних операцій
 • Основи економічної науки
 • Ризик-менеджмент
 • Стратегічне управління
 • Транснаціональні корпорації
 • Управління інноваціями
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 • Управління персоналом
 • Управлінська результативність в міжнародному бізнесі
 • Ціноутворення на світовому ринку