Фінансово-економічний факультет

Фото: Загальне фото співробітників деканату фінансово-економічного факультету.Фінансово-економічний факультет засновано в 2000 році. На сьогоднішній день факультет є провідним в Академії. На факультеті навчається біля 700 студентів денної форми.

Положення про:

Керівництво факультету

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 40, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 484-47-90
e-mail: f_fin@nasoa.edu.ua

Розклад занять

закрити

Тиждень фінансово-економічного факультету відзначається в жовтні (4 тиждень).

Кафедри

До складу факультету входять кафедри:

 • Кафедра економіки та підприємництва
 • Кафедра іноземних мов
 • Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 • Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін
 • Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Освіта

Фінансово-економічний факультет здійснює підготовку фахівців:

 • освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки «Фінанси і кредит»;
 • освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Банківська справа»;
 • освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Банківська справа».

Магістерські програми

«Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»

Програма забезпечує підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями щодо управління фінансами суб’єктів підприємництва в різних сферах діяльності. Навчання за магістерською програмою «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» забезпечує підготовку фахівців, здатних самостійно приймати ефективні рішення щодо управління фінансами суб’єктів господарювання та формує фінансистів сучасної генерації.

Підготовлені за даною програмою фахівці можуть працювати керівниками фінансових служб, фінансовими менеджерами та аналітиками, фінансовими контролерами на підприємствах і в організаціях різних сфер і галузей економіки, займатися розробкою фінансової стратегії підприємств.

«Державний фінансовий менеджмент»

Програма забезпечує підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів на макроекономічному рівні, зокрема — формування і реалізація державної фінансової стратегії і тактики; управління бюджетними доходами і видатками держави та державних суб’єктів господарювання; управління грошовими потоками; організація та проведення державного фінансового контролю; державне фінансове планування і прогнозування та регулювання і регламентування фінансових відносин на макрорівні.

Підготовлені за даною програмою фахівці можуть працювати в Міністерстві фінансів України, Державній фінансовій інспекції, Державній казначейській службі, інших державних фінансових органах, керівниками фінансових служб державних підприємств, в установах фінансового ринку.

«Банківський менеджмент»

Програма забезпечує підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями у сфері банківської діяльності. Майбутні фахівці навчаться аналізувати діяльність банків, формувати стратегічний план і бізнес-план розвитку банку; вивчати та оцінювати фінансовий стан банків; проводити інспекційні перевірки діяльності банків; внутрішньобанківські аудиторські перевірки; розробляти показники оцінювання діяльності банків і їх клієнтів; стратегію економічного і соціального розвитку банку.

Підготовлені за даною програмою фахівці можуть працювати:

 • керівниками відділень, філій та представництв комерційних банків;
 • керівниками та спеціалістами підрозділів комерційних банків;
 • керівниками та спеціалістами підрозділів Національного банку України;
 • керівниками та спеціалістами кредитних установ небанківського типу;
 • фінансовими аналітиками;
 • менеджерами у сфері фінансового лізингу, факторингу та інших сферах фінансового посередництва.