fbpx

Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД

Групове фото відсутнє.У відповідь на потребу підготовки фахівців нової формації, здатних приймати адекватні рішення в умовах входження України до світогосподарської системи, на факультеті статистики, економічної кібернетики та менеджменту Державної академії статистики, обліку та аудиту в 2005 році була створена кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. У 2017 році з зв’язку із реорганізацією кафедра змінила назву на економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедра економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності створена з метою забезпечення організаційної, навчально-методичної, наукової, виховної роботи у підготовці майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності.

Завідувач кафедри

Кафедра спрямовує свою діяльність на організацію і здійснення на належному науково-методичному рівні навчально-виховного процесу з дисциплін, визначених навчальним планом з метою підготовки майбутніх менеджерів та надання студентам знань, умінь, навичок із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Кафедра економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є випускаючою і здійснює підготовку фахівців:

  • у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітніми рівнями бакалавр, магістр;
  • у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітнім рівнем бакалавр.

Підготовка студентів здійснюється відомими професорами, доцентами та викладачами, які активно займаються науковою, методичною та практичною діяльністю, що дозволяє готувати фахівців на рівні сучасних світових вимог. Ці завдання виконуються шляхом інтеграції теорії і практики, ефективності застосування новітніх технологій у навчальний процес.

Під час навчання за фахом студенти отримують знання щодо способів оптимізації діяльності підприємств, законів економічного розвитку в ринкових умовах господарювання, міжнародної економіки, кредиту, обліку, фінансів, оподаткування, митної справи, ефективності організаційно-економічних процесів, особливостей організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю.

В даний час науково-педагогічний потенціал кафедри зосереджено на активізації науково-дослідної діяльності студентів з метою пошуку обдарованої молоді для подальшого навчання в аспірантурі Академії, формування для потреб кафедри висококваліфікованих фахівців із сучасним мисленням, вільним володінням іноземними мовами та комп’ютерними технологіями.

Кафедра є організатором щорічної міжнародної науково-практичної конференції викладачів та студентів «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю». Результати конференції видаються спеціальними томами наукових праць, авторами яких є наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці менеджменту та міжнародних економічних відносин, докторанти, аспіранти та студенти економічних спеціальностей закладів вищої освіти України.

Міжнародні освітні та наукові зв’язки кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є важливим фактором постійного удосконалення навчання на рівні сучасних міжнародних вимог. Основні напрямки міжнародного співробітництва: навчання та підвищення кваліфікації викладачів; стажування та обмін викладачами; участь у міжнародних конференціях та семінарах; спільне проведення наукових досліджень з зарубіжними колегами; публікація наукових статей; участь у міжнародних програмах та проектах.

Метою міжнародного співробітництва є стандартизація деяких видів наукової та викладацької діяльності згідно міжнародним правилам та вимогам (стандарти маркетингових досліджень міжнародних ринків, оцінки факторів міжнародного економічного співробітництва та показників розвитку) та організація викладання курсів у відповідності з сучасними вимогами та технологіями, що застосовуються провідними вищими навчальними закладами світу.

Колектив кафедри підтримує тісні наукові зв’язки з національними та зарубіжними установами і закладами. Викладачі кафедри проходили стажування, читали лекції, брали участь у наукових конференціях в університетах Німеччини, Польщі, Франції, Марокко, Іспанії, Білорусії, Великобританії, США.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 404, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107
телефон: +380 (44) 489-66-51
e-mail: kaf_zem@nasoa.edu.ua
соціальні мережі: Facebook