Наукова діяльність кафедри прикладної математики

Наукова діяльність кафедри прикладної математики пов’язана з новим пріоритетним напрямком

«Еконофізика»

  • номер державної реєстрації – 01080011268;
  • науковий керівник – професор Ф.В. Моцний;
  • термін виконання – 2008-2013.

та науково-методичною темою

«Методологія управління економічними процесами в умовах застосування математичних методів, інформатизації і розробки математичних моделей: теорія, організація, методи»

  • номер державної реєстрації – 0114000103;
  • науковий керівник – професор В.А. Кадієвський;
  • термін виконання – 2014-2018.

Результати досліджень з цих тематик віддзеркалені у низці наукових статей та матеріалах Міжнародних конференцій.

Кафедра є ініціатором і організатором загально-академічного наукового семінару «Актуальні проблеми сьогодення», спрямованого на популяризацію досягнень економічних і природничих наук, на підвищення професійного рівня студентів, аспірантів та викладачів академії. У 2015 році планує розпочати роботу студентського наукового гуртка «Інтеграл» з вивчення вибраних питань математики.