Дисципліни кафедри прикладної математики

Нормативні та вибіркові

  • Вищої математики
  • Лінійної алгебри
  • Математики
  • Теорії ймовірностей та математичної статистики
  • Фінансової математики
  • Чисельних методів