Кафедра прикладної математики

Фото: Співробітники кафедри прикладної математики. Зліва направо: доц. НАСОА Урманчев В.І.; в.о.доц.Сакада Т.Д.; проф..Моцний Ф.В.; методист кафедри Михайловська К.М.; ст.наук.співроб., проф. НАСОА Дериглазов Л.В..Вітаємо вас на сторінці кафедри прикладної математики Національної академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України.

Створена у січні 2007 року і є базовим навчально-методичним і науковим підрозділом НАСОА.

Мета кафедри: забезпечити формування у студентів глибоких знань з математичних дисциплін та застосування їх на практиці.

Кафедра викладає математику на підготовчих курсах за програмою зовнішнього незалежного оцінювання. Видала навчальний посібник «Mатематика», запропонувала тестові завдання, програму співбесіди та положення їх оцінювання.

Проводить лекції і практичні заняття на усіх факультетах денної форми навчання (економіко-статистичному, обліку та аудиту, фінансовому) та відділенні заочного і дистанційного навчання з таких дисциплін:

  • вищої математики;
  • теорії ймовірностей та математичної статистики;
  • лінійної алгебри;
  • фінансової математики,
  • чисельних методів.

Положення про кафедру прикладної математики.

Завідувач кафедри

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 504, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 489-66-46
e-mail: kaf_pm@nasoa.edu.ua

Фото: Публікації кафедри прикладної математики.Кафедра прикладної математики розробила «Робочі програми» з навчальних дисциплін у відповідності до нових стандартів і вимог Болонського процесу, що спрямовані на перехід до модульно-рейтингової системи оцінок знань студентів та організацію їх самостійної роботи (реферати, тести, самостійні і контрольні роботи тощо); опублікувала низку статей наукового і методичного спрямування, а також «Методичні вказівки» до вивчення дисциплін та навчальні посібники з «Вищої математики», «Аналітичної геометрії для економістів», «Теорії ймовірностей та математичної статистики» з грифом Міністерства освіти і науки України; підготувала курси лекцій з «Чисельних методів», «Лінійної алгебри», «Фінансової математики» і заклала у такий спосіб надійний фундамент для отримання студентами глибоких знань з математичних дисциплін.

Фото: Студентська наукова конференція з вищої математики.Щорічно кафедра проводить Дні математики в НАСОА – студентську олімпіаду і наукову конференцію з вищої математики та застосування її в статистиці, фінансах, банківській справі, менеджменті, бухгалтерському обліку та аудиті, що сприяє зростанню інтересу молоді до вивчення математичних дисциплін. Переможці олімпіад брали участь у Всеукраїнській олімпіаді з вищої математики в м. Севастополь. Кафедра відзначена Грамотами Оргкомітету.

Фото: Відбувся майстер-клас проф. Моцного Ф.В. на тему «Наука – основа розвитку і прогресу людства».Кафедра займається профорієнтаційною роботою серед школярів м. Києва, популяризуючи наукові і практичні досягнення у галузі математики, статистики, економічної кібернетики, бухгалтерського обліку та аудиту, фінансової і банківської справи. Приділяє постійну увагу виховній і організаційній роботі серед студентів: відбувся майстер-клас проф. Моцного Ф.В. на тему «Наука – основа розвитку і прогресу людства».

Також кафедра діє у тісному контакті з іншими кафедрами як академії, так і за її межами. Сприяє впровадженню новітніх інформаційних технологій та зростанню професійної майстерності викладачів (стажування, самоосвіта, написання наукових праць і посібників; участь у роботі наукових і методичних семінарів, конференцій; аналіз результатів атестацій та екзаменаційних сесій; обмін думками щодо підвищення рівня знань студентів; рецензування наукових статей, посібників, підручників). Проводить наукові семінари «Актуальні проблеми сьогодення». У 2015 році планує розпочати роботу студентського наукового гуртка «Інтеграл» з вивчення вибраних питань математики.

Усе разом узяте – запорука того, що випускники НАСОА матимуть можливість отримати високу підготовку з математики, навички індивідуальної і колективної професійної діяльності в умовах глобалізації ринків праці та управління.

Кафедра прикладної математики співпрацювала у рамках творчих Договорів з факультетом науки університету Tor Vergata (Рим, Італія), кафедрами вищої математики Харківського Національного економічного та Севастопольського Національного технічного університетів. Це дозволило обмінюватися думками з питань організації учбового процесу, підвищення якості знань студентів, рецензувати навчальні посібники і наукові статі а також стажуватися проф. Моцному Ф.В. в університеті Tor Vergata. Результати спільних досліджень віддзеркалено на шпальтах провідних Міжнародних журналів.