Дисципліни кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Нормативні

 • Адміністративний менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Інвестиційний менеджмент
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 • Операційний менеджмент
 • Самоменеджмент
 • Стратегічне управління
 • Теорія організацій
 • Управління інноваціями
 • Управління персоналом

Вибіркові

 • Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
 • Економічні та фінансові ризики
 • Кон’юнктура світових товарних ринків
 • Математичні методи в менеджменті
 • Методологія проведення наукових досліджень
 • Міжнародна економічна безпека
 • Міжнародна економічна інтеграція
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародні валютно-кредитні відносини
 • Міжнародні розрахунки та валютні операції
 • Міжнародні фінанси
 • Організація зовнішньоторговельних операцій
 • Організація праці менеджера
 • Основи управлінського консультування
 • Ризик-менеджмент
 • Cитуаційний менеджмент
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 • Фінанси зовнішньоекономічної діяльності
 • Ціноутворення на світовому товарному ринку