Дисципліни кафедри інформаційних систем і технологій

Нормативні

 • Інформатика
 • Інформаційні системи і технології
 • Інформаційні системи і технології в економіці
 • Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 • Інформаційний менеджмент
 • Корпоративні інформаційні системи
 • Системи прийняття рішень
 • Технологія проектування та адміністрування БД і СД
 • Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
 • Управління проектами інформатизації

Вибіркові

 • Економічна інформатика
 • Банківські електронні послуги (Електронний банкінг)
 • Інформаційні системи і технології у фінансах
 • Інформаційні системи і технології у банківській справі
 • Інформаційні системи і технології в управлінні
 • Інформаційні системи і технології в статистиці
 • Інформаційний бізнес
 • Інтернет-технології
 • Комп’ютерне програмування
 • Комп‘ютерні мережі та телекомунікації
 • Технологія створення програмних і інтелектуальних систем
 • Web – програмування

Додаткові вибіркові

 • Автоматизоване робоче місце фінансиста
 • Автоматизоване робоче місце бухгалтера і аудитора
 • Електронна комерція
 • Ефективність інформаційних систем
 • Захист інформаційних та програмних продуктів
 • Інтелектуальні системи прийняття рішень
 • Інформаційні системи і технології у менеджменті
 • Інтелектуальні системи прийняття рішень у фінансах
 • Комп’ютерний аудит
 • Комп’ютерна графіка
 • Програмні оболонки та пакети
 • Проектування баз даних
 • Системи оброблення економічної інформації
 • Системи управлінської інформації
 • Соціальна інформатика
 • Web-сайт як основа Internet
 • Організація інформаційного керівництва