Спеціальності та спеціалізації

Фото: Випускники Академії.

Спеціальність «Економіка»

Спеціалізація: Економічна кібернетика

«Економічна кібернетика» – це спеціальність майбутнього, яка поєднує глибокі економічні знання, математичне мислення та досконале володіння інформаційними технологіями. Випускники Академії вміють прогнозувати розвиток економічних процесів, розробляти та впроваджувати інформаційні системи управління на підприємствах, володіють сучасними методами збирання інформації та формування бази даних.

У сучасному бізнесі без електронних систем обробки даних не обійтись. Ця спеціальність для тих, хто бажає стати системних адміністратором, керівником або ІТ-менеджером відділу інформатизації та комп’ютеризації фірми, розробником, інженером з провадження комп’ютерних програм, систем і технологій та боротися з кіберзлочинністю.

Спеціалізація: Прикладна статистика та аналітика

«Прикладна статистика та аналітика» – унікальна спеціальність, оскільки статистика охоплює усіх сфери суспільного життя. Статистика – це, перш за все, інформація. А хто володіє інформацією, той володіє світом.

В Академії ви матимете можливість навчитись збирати достовірну інформацію, її зводити, аналізувати, моделювати, здійснювати прогнозні розрахунки для прийняття успішних і ефективних управлінських рішень як на рівні підприємств, установ, організацій так і на рівні держави. Саме тому професія статистика – одна з найпрестижніших та високооплачуваних у всіх розвинених країнах світу.

Академія готує фахівців-статистиків для роботи в органах державної влади, бізнес-аналітиків, ризик-менеджерів у банківських, страхових та інвестиційних установах.

Спеціальність «Облік і оподаткування»

Спеціалізація: Облік, аудит та оподаткування

«Облік, аудит та оподаткування» – одна з найбільш актуальних професій у кожній державі, в тому числі і в Україні. Адже тисячі підприємств, установ, організацій прагнуть мати у своєму штаті грамотного бухгалтера, який володіє сучасними знаннями.

Академія надасть Вам можливість здобути високофахові знання з обліку та аудиту, використання яких на практиці забезпечить якісне прийняття фінансових, інвестиційних та інших управлінських рішень. Крім того, за будь-яких обставин в країні завжди матимуть роботу ті, хто вміє вести бухгалтерський облік, аналізувати фінансово-економічні ситуації та здійснювати контроль.

Академія готує фахівців на посадах головних бухгалтерів, бухгалтерів, податкових консультантів, приватних та державних аудиторів, директорів аудиторських фірм, ревізорів.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

«Фінанси, банківська справа та страхування» – елітна спеціальність. Ефективна діяльність суспільства можлива лише за умови високого рівня фінансової грамотності громадян та майстерності фінансистів-професіоналів. Ми готуємо фінансистів-аналітиків, які найбільш потрібні на сучасному етапі розвитку економіки України.

Ця спеціальність дозволяє найкраще реалізувати свої творчі здібності та досягти найвищих кар’єрних щаблів. Той хто керує грошима завжди матиме достойну заробітну плату. Випускники можуть працювати фінансовими директорами підприємств, аналітиками, керівниками фінансових відділів підприємств, установ, організацій усіх форм власності, структурних підрозділів банків.

Спеціальність «Менеджмент»

Спеціалізація: Міжнародний менеджмент

«Міжнародний менеджмент» – найбільш актуальна спеціальність у зв’язку з євроінтеграційними процесам, що відбуваються в Україні. Сучасні глобалізаційні проблеми потребують спеціалістів, які добре розуміються на тенденціях та закономірностях розвитку світового ринкового середовища, мають навички ведення ділових переговорів, вміють приймати відповідні управлінські бізнес-рішення.

Випускники Академії працюють керівниками підрозділів зовнішньоекономічної діяльності підприємств, у транснаціональних компаніях, фінансово-промислових групах, на спільних підприємствах. Станьте активним учасником міжнародного бізнесу, і світ стане ближче до вас!

Випускники Академії конкурентоспроможності та затребувані на ринку праці, як в Україні, так і за кордоном.